top of page

İmar Planı ve Uygulamaları

 

Ø İmar Planı ve uygulaması

Ø Parselasyon planlarının hazırlanması hizmetleri

Ø Mevzi imar planı ve uygulaması

Ø Tevhid

Ø Yola terk

Ø Yoldan ihdas

Ø İfraz

Cins Değişikliği Hizmetleri

 

Ø Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı Krokisi

Ø Bina aplikasyon krokisi

Lazer Tarayıcı Hizmetleri

 

Ø Sahada 3D dokümantasyon ve ölçüm

Ø Laser Scanner cihazıyla gerçekleştirilen 3D lazer tarama, yapının tasarımını inşaatın her aşamasında destekliyor.

Bu 3D modelleme aracıyla, istediğiniz anda yapının mevcut 3D durumuyla CAD modelini karşılaştırabilirsiniz;böylece

maliyetli ve zaman alıcı iş tekrarlarını ortadan kaldıran bir kalite kontrol süreci işletilmiş olur.

Ø Tüm madenler için – altın veya kömür – en önemli unsurdur. Bir lazer tarayıcı tüm çatlak ve yarıkları tespit

edip kaydederek güvenlik önlemleri ve gerekli çalışmaların yürütülmesi

Ø Yol ve köprü inşaatı ve deformasyon takibinde, inşaat mühendisleri pek çok sorun yaşamakta ve 3D

ölçüm çözümlerine yüksek oranda ihtiyaç duymaktadırlar. Modern beton ve çelik köprü tasarımlarının inşaatı

mutlaka CAD çizimlerindeki boyutları tam olarak yansıtmalıdır. İnşaat planlamasında kullanılan navigasyon

modelleri uygulama dokümantasyonu gerektirmektedir. Köprü sehimleri, deformasyonlar, gerilmeler ve yer

değiştirmeler yapı üzerinde özel olarak hedeflenen noktaların zaman içindeki hareketlerinin takip edilmesiyle

analiz edilebilir.

Ø Her türlü inşaat projesinde etkin planlama mimarlar, inşaat mühendisleri, ve yatırımcılar için kritik öneme

sahiptir. 3D dokümantasyon ilk tasarımdan en son inceleme aşamasına kadar her safhada maliyet yükü

yaratan yeniden işleme hatalarını elimine eder.

Sayısal Harita Yapım Hizmetleri

 

Ø Telekominasyon firmalarına konumsal ve hukuki destek

Ø Benzin istasyonu konumsal saha uygulamaları

Ø Karayolu, Demiryolu, Doğalgaz, Petrol Hattı güzergah haritasının oluşturulması

Ø Yerleşim yeri haritalarının hazırlanması

Ø Kamulaştırma haritaları, Halihazır Harita, Topoğrafik Haritalar

Ø Mera alanlarının sınırlandırılması ve haritalarının hazırlanması

Yola Terk.jpg

İnşaat Hizmetleri

 

Ø Kolon aplikasyonları, aks, kot verme, yapı köse noktaları aplikasyonu, kübaj, plankote

Ø Şantiye Uygulama Hizmetleri

Ø Yüksek yapılarla ilgili harita hizmetleri

Ø İnşaat Danışmanlık – Müşavirlik Hizmetleri

Ø Kesif, Maliyet, Ekspertizlik ve Değerleme Hizmetleri

Ø Projelerin mimar ve teknik ekip ile irdelenerek ihtiyaca uygun uygulamaların sahaya aktarılmasını sağlamak

Ø Belediye ve yapı denetim evraklarının hazırlanarak sürecinin yönetilmesi

Ø Teknik uygulama sorumluluğu ( TUS )

Dolgu ve Kazı Sahası Proje Hizmetleri

Ø Kurum yönetmelikleri kapsamın da dolgu ve kazı projelerinin hazırlanarak hakedişe dahil edilmesi

Ø Kurumlar ile istişare yapılarak istenilen ölçekte en kesit ve boy kesit projelerinin hazırlanarak onaya sunulması

Alt Yapı ve Üst Yapı Proje Hizmetleri

 

Ø Yol, Su, Kanalizasyon, Doğalgaz Projeleri ve Aplikasyon Hizmetleri

Ø Enkesit, Boykesit Hizmetleri

Ø Çevre Etki Değerlendirme  (ÇED)  hazırlanması

Ø Kamulaştırma mühendislik hizmetleri

Eski Yapıların Rölöve Alımları

Ø Restitüsyon projelerinin altlık çalışmalarının değerlendirilmesi

Ø Giydirme cephelerde, bina dış cephelerinin rölöve alımları ve projelendirilmesi hizmetleri

Gayrimenkul Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri

Ø Emlak ve Gayrimenkul danışmanlık hizmetleri

Ø Kentsel Dönüşüm ve riskli yapılarla ilgili danışmanlık hizmetleri

Ø Tapu kayıtlarının incelenmesi ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Ø Belediye imar uygunluk kontrolü hizmetleri

Ø Gayrimenkul değerleme hizmetleri

Tapu ve Kadastro Hizmetleri

Ø İmar affı kapsamında zemin tespit tutanağının hazırlanması

Ø Cins değişikliği işlemlerinin tapuya tescil işlemlerinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

Ø Kat irtifaklarının ve kat mülkiyetlerinin kurulması hizmetleri

Ø Yer tespitlerinin yapılması

Ø Hatalı yüzölçümü düzeltme işlemlerinin yapılması

Drone ile Haritalama 

 

Ø Sayısal Yükseklik Modeli

Ø Sayısal Arazi Modeli

Ø Nokta Bulutu

Ø Ortofoto

Ø Fotogrametrik Halihazır

Kolon Aplikasyonu.PNG
112.jpg
11.jpg
2.jpg
4.jpg
Drone _edited.jpg
bottom of page